Bedrijfsmaatschappelijk werk

Heeft u te maken gehad met verlies van een dierbare, een scheiding of een andere ervaring waardoor u niet meer goed functioneert. Dit soort belemmeringen kunnen een nadelige invloed hebben op uw werk- en/of privésituatie. Het is daarom goed als u terechtkunt bij een bedrijfsmaatschappelijk werker die u weer snel op het juiste spoor brengt.

Hulp op maat

Als bedrijfsmaatschappelijk werker geef ik advies, steun en hulp op maat. Ik geef informatie over allerlei praktische zaken, maar u kunt ook bij mij terecht voor kortdurende psychosociale begeleiding. Indien daar aanleiding toe is, verwijs ik door naar een externe hulpverleningsinstantie.