Bedrijfsmaatschappelijk werk

Heeft u in uw organisatie te maken met medewerkers die problemen hebben op het werk en/of in hun privÚleven. Zoals u weet, kunnen dit soort belemmeringen het dagelijks functioneren zeer nadelig be´nvloeden. Het is daarom goed als zij terechtkunnen bij een bedrijfsmaatschappelijk werker die hen weer snel op het juiste spoor brengt.

Hulp op maat

Als bedrijfsmaatschappelijk werker geef ik advies, steun en hulp op maat. Ik geef informatie over allerlei praktische zaken, maar u kunt ook bij mij terecht voor kortdurende psychosociale begeleiding. Indien daar aanleiding toe is, verwijs ik door naar een externe hulpverleningsinstantie.